กฎของบิบลิโอแบทเทิ้ล (Bibliobattle Official Rules)

  1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่าน เลือกหนังสือที่ชื่นชอบหรือสนใจมา 1 เล่ม
  2. นำเสนอหนังสือของท่านภายในเวลา 5 นาที
  3. เมื่อจบการนำเสนอของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน จะเป็นเวลาของการตอบคำถามเป็นเวลา 3 นาที โดยผู้เข้าร่วมรับฟังจะเป็นผู้ตั้งคำถามและผู้เข้าแข่งขันจะเป็นผู้ตอบคำถาม
  4. เมื่อการนำเสนอเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมงานจะทำการเลือกหนังสือที่ตนอยากอ่านมากที่สุดโดยการโหวต

หนังสือที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จะถูกเรียกว่า "แชมป์เปี้ยนบุคประจำวัน" (หรือที่เรียกว่า "แชมป์ บ้ง" ในภาษาญี่ปุ่น

กฎย่อย (Minor regulations)

หมายเหตุ:
1. - ผู้เข้าแข่งขันควรทำการเลือกหนังสือก่อนที่จะถึงงานแข่งขัน
    - ผู้จัดงานแข่งขันสามารถกำหนดธีมของหนังสือได้ 

2. - ระยะเวลาในการนำเสนอ จะถูกกำหนดโดยนาฬิกาจับเวลา และผู้เข้าแข่งขันต้องทำการนำเสนอหนังสือภายในเวลา
       5 นาทีเท่านั้น
    - ตามกฎ ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดๆในการนำเสนอ
    - ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการนำเสนอหนังสือภายในเวลา 5 นาที ห้ามขาดหรือห้ามเกิน

3. - จะต้องไม่ทำการวิจารณ์ หรือ จับผิดผู้อื่น ในช่วงเวลาตอบคำถาม ผู้ตั้งคำถามควรจะตั้งคำถามที่ช่วยทำให้ท่านตัดสิน
      ใจเลือกหนังสือที่ท่านอยากอ่านได้ง่ายขึ้น
    - ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ควรร่วมสนุกกับเกมส์ไปด้วยกัน

4. - ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถโหวตให้กับหนังสือของตัวเอง
   - แชมป์เปี้ยนบุคประจำวัน จะต้องถูกตัดสินโดยการโหวตจากผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึงผู้รับฟังและผู้เข้าแข่งขันด้วย


การตัดสินจะต้องไม่มีการถูกควบคุมโดยกลุ่มบุคคล เช่น อาจารย์ หรือประธานที่เข้าร่วมงานข้อเสนอแนะ (Recommended)

ถ้าเป็นไปได้ กรุณาทำการอัพโหลดการนำเสนอของบิบลิโอแบทเทิ้ลของคุณลงในเวปไซต์ ถ้าคุณทำการอัพโหลดวิดีโอการนำเสนอหนังสือของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนผ่านทาง  Ustream  หรือ Youtube คุณจะสามารถแบ่งปันความคิดเห็นของคุณร่วมกับคนอื่นๆทั่วโลก